Maksimum güç için Pv panel temizlik hizmetleri.
PV SOLAR PANEL CLEANING
Duyurular


 

SAF SU HAKKINDA BİLGİ

 

                     SAF SU HAKKINDA BİLİNMEYENLER

 

Saf su saydam, kokusuz, tatsız ve renksiz bir sıvıdır. Ancak doğada bulunan bütün sular, içlerinde az veya çok miktarda yabancı maddeler taşırlar.

 

Yağmur yağarken atmosferde bulunan karbondioksitten (CO2) etkilenerek kısmen karbonik aside dönüşen yağmur suları, yeraltı tabakalarında bulunan suda zor çözünen maddelerin suya geçmesini sağlar.

 

Genelde bizim ilgilendiğimiz bölüm Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının karbonat, bikarbonat, sülfat ve klorür iyonları ile birleşerek oluşturdukları madensel tuzlardır. Bu tuzlar su sertliğini oluştururlar.

Bikarbonatlar geçici, diğerleri kalıcı su sertliğini, ikisi birlikte toplam su sertliğini oluştururlar.

 

Su sertliği mevsimden mevsime ve su kaynağına göre değişkenlik gösterir. Yeraltı suları yer üstü sularına göre daha sert olurlar. Su sertliğinin temizlikte başlıca iki olumsuz etkisi vardır.

 

 

-Temizleme maddesinin ziyan olmasına ve vakit kaybına ,

-Temizlenen yüzeyin görünümünün bozulmasına, ömrünün  kısalmasına ve korozyona uğramasına neden olur.

 

DE-İYONİZASYON SİSTEMLERİ

İşlem görmemiş tüm sularda, çözülmüş mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar su içerisinde, pozitif yüklü katyonlara ve negatif yüklü anyonlara ayrılırlar. De-iyonizasyon Sistemi sayesinde bu iyonların miktarı çok düşük seviyelere indirilerek saflaştırma işlemi yapılır.
 


De-iyonizasyon Sistemi, su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir. Bu işlem proseste yer alan ve içerisinde reçine dolgusu bulunan iyon değiştiriciler vasıtasıyla yapılır. Katyon iyonlarının giderildiği üniteye Katyon Değiştirici, anyon iyonlarının giderildiği üniteye de Anyon Değiştirici denir.

 

Her iki cins reçineyi bir arada bulunduran, yani hem anyonik hem de katyonik iyonların giderildiği üniteye Karışık Yatak İyon Değiştirici (Mixed Bed) denir. İyon değiştiricilerden geçen ham su, katyonik yüklerini (Ca, Mg, Na) katyon değiştirici reçinelere bağlı H+ iyonu ile, Anyonik yüklerini (Cl, So4, HCO3, SiO2) ise Anyon değiştirici reçinelere bağlı OH- iyonu ile değiştirirler.

 

İyon değişimi sonucunda suya verilen OH- ve H+ iyonları kendi aralarında birleşerek su molekülünü oluştururlar. Sistem çıkışında pozitif ve negatif yüklü iyonlarından arındırılan su yüksek oranda saflaştırılmış olur. Su içinde bulunan iyon yüklerini alan reçineler, bir süre sonra doygunluk noktasına ulaşırlar yani istenilen kalitede su üretememeye başlarlar.

 

Tükenen reçinelerin yeniden tazelenmesi (tuttukları iyonlardan temizlenmesi) rejenerasyon işlemi ile gerçekleşir. Rejenerasyon sırasında anyonik reçine kostik ile katyonik reçine ise asit ile kendini yeniler.
ON TİCARET
2019 © | Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Öveçler 1324.Cad. No:43 Çankaya - ANKARA
Telefon: 03124736403 Faks: 0505 628 0967 E-Posta: info@onticaret.com.tr
Sitenin tasarımı ve yazılımı İRP tarafından yapılmıştır.